Mekaniska ventilerade golv

Så kallade mekaniska ventilerade golv har inte funnits på marknaden hela tiden men det har sitt ursprung i ventilerade golv som har funnits att få tag på i flera olika utseenden och skepnader under åren. Under 1970-talet monterades en spårad golvlist i anknytning till uppreglade trägolv. Med hjälp av den spårade golvlisten skapades en liten luftkanal i golvet. Men hur fick man luften att strömma ned i golvet och varifrån kom luften in och strömmade ut? Att ventilationen i golven knappt existerade var man medveten om men det var svårt att hitta en lösning på detta vid den tiden. Risken med golv som inte var ventilerade var överhängande, då det innebar att eventuella föroreningar som fanns i golvet kunde ta sig upp till ytan och spridas i inomhusluften.

Nya tidens ventilerade golv

Nu finns det däremot golvsystem i form av en ljuddämpande fuktspärrmatta som kan läggas direkt under i princip vilket golv som helst. Fuktspärrsmattan har den effekten att den stoppar farliga ångor och gaser från att komma ut i inandningsluften. Samtidigt hindrar också mattan fukt och lukt från till exempel betonggolv att komma ut i huset. Det som är bra med nutidens ventilerade golv är att det kan användas i princip överallt, från stora anläggningar till ett vanligt rum hemma i villan. En fläkt med uppvärmd luft ventilerar golvet som då också blir väldigt skönt att gå på.

Fördelar med mekaniska ventilerade golv

En stor anledning till att skaffa ventilerade golv är för att minska risken för ohälsosamma miljöer som kan uppstå av fukt och mögel samt andra eventuella riskfaktorer som till exempel radon. Golvet i sig går väldigt fort att installera vilket också är en stor fördel. Det kräver ingen speciell skötsel eller underhåll efter installationen. Själva golvet kommer inte att påverka resten av lokalen eller rummets utseende då det inte skiljer sig från vanliga golv.

Kommentarer är stängda.