Säkrara ditt hem och företag från brand

Det är viktigt att skydda sina sitt hem från brand, framförallt om man har mycket möbler. Möbler brinner bra och är en risk, jag vill rekommendera Eld & Vatten som är ett av Sveriges främsta import- och distributionsföretag inom brandprodukter. Bolaget fokuserar på produkter och lösningar för att skydda samt motverka bränder i fastigheter. När en brand utbryter är det väldigt viktigt att hindra dess fortsatta spridning. Ventilation spelar en stor roll för brandens fortsatta utbredning och detta är något man fokuserar på att hindra. Man har idag brandventiler som installeras hos kunder. Dessa ventiler är ett direkt skydd och säkrar väggsektioner.

Bolagets anställda håller utbildningar inom brandsäkerhet. Exempel på kurser är heta arbeten, HLR och grundläggande brandskydd. Dessa kurser lär dig mer om hur du ska förhindra brand och rädda liv vid en olycka.

Eld & Vatten är ett bolag som följer utvecklingen av brandprodukter i Storbritannien. I England har man nämligen väldigt stränga regler kring brandsäkerhet. England har mycket gamla byggnader och landet har kommit långt fram vad gäller forskning kring brandskydd för dessa fastigheter. Som du förstår sker det mycket utveckling av nya brandskyddsprodukter på den engelska marknaden, en forskning som Eld & Vatten tar del av för att kunna vidareutbilda sig i brandsäkerhet och använda på den svenska marknaden.

Eld & Vatten hjälper er gå igenom fastigheter för att säkerställa att det är en hög brandsäkerhet i byggnaden. Vid renoveringar kan det ske att man missar dokumentation av ritningar och andra dokument. Men en grundlig genomgång kan du åtgärda detta samt upptäcka eventuella fel eller brister som behöver åtgärdas. Under en genomgång av brandsäkerhet kan Eld & Vatten även se över så det finns fungerande brandskyddsutrustning, tydliga instruktioner vid brand och lättåtkomliga utrymningsvägar för personalen och personer som befinner sig i fastigheten. Vid en genomgång av brandsäkerhet ingår en komplett rapport med aktuell status över brandskyddet.

Genom Eld & Vatten kan du köpa produkter som brandlister, brandisolerande färger, självstängande gångjärn, branddukar, brandsäkra luftventiler, hjärtstartare, utrymningslinor och andra brandskyddsprodukter.