Byggstädning ett viktigt inslag i samtliga nybyggen

Ett vanligt förekommande fenomen i företagsvärlden är att företag börjat slarva med att i tid anlita städning  för bygg. Detta är något som en f.d. städexpert nu reagerar kraftigt på. –Byggstädning är ett viktigt inslag i samtliga nybyggen, säger Alfred Månsson

Alfred är en av de personer som numera försöker kommunicera till företag i Sverige vikten av att inte slarva med att vara noggranna med sin byggstädning. Enligt honom slarvar alldeles för många med detta, vilket i det långa loppet kan slå företagen dyrt. -Många byggföretag är alldeles för inriktade på att bara få upp sina byggen och när väl bygget är uppe, så väljer man först då att sätta sig ner och titta på olika byggstädningsalternativ, vilket är helt fel ordning enlig mig, säger Alfred med en djup suck.

 Hur skulle dessa företag enligt dig kunna agera?

De borde redan i inledningsstadiet av bygget sätta sig ner och se över vilka olika företag det finns som erbjuder byggstädning. Numera sätter man sig som jag tidigare nämnt sig ner först när bygget är klart och försöker hitta företag. Problemet blir då att alla städföretag inte är redo för så stora projekt, just med tanke på att det krävs en del personal för större byggstädningsprojekt. Följderna av detta blir att byggföretagen får vänta med att städprojektet kommer igång, vilket i sin tur betyder att de som vill flytta in i de nya de bostäderna även får vänta.

Så hur ska byggföretaget istället agera enligt dig?

-Bara göra som jag sa precis till dig: sätta sig ner i ett tidigare skede och kontakta olika städbolag.

För Alfred är detta en kärnfråga och han hoppas att flera byggföretag ska ta detta på allt större allvar.

-Tar man detta på större allvar så tror jag man kan tjäna stora pengar och samtidigt förenkla städprojekten för de olika städbolagen, avslutar han vårt samtal med.